Smart Area CPM3 Smart Area CPM3

Smart Area สพป.ชัยภูมิ เขต 3

หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password
สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน